ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови


© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


Личности, Македонски автори: Сеќавања

Личности: сеќавања

Александар АЛЕКСИЕВ - театролог, писател, театарски и литературен критичар, преведувач
Ацо АЛЕКСОВ - режисер
Бранко ВАРОШЛИЈА - театарски критичар и раскажувач
Зоран ВЕЛЕВСКИ - балетски играч, репетитор
Нада ГЕШОСКА - актерка
Димитар ГЕШОСКИ - актер
Вукан ДИНЕВСКИ - актер и режисер
Сребре ЃАКОВСКИ - актер
Асије ЖУТА - актерка
Ѓорѓи ЗДРАВЕВ - костимограф
Марија ИСАЈА - актерка
Ѓорѓи КОЛОЗОВ - актер
Тодорка КОНДОВА-ЗАФИРОВСКА - актерка, режисер, педагог
Бранко КОСТОВСКИ - сценограф
Марк МАРКУ  - актер
Илија МИЛЧИН - актер, режисер, преведувач, педагог
Димитрие ОСМАНЛИ - режисер
Антон ПАНОВ - поет, раскажувач и драматичар
Петре ПРЛИЧКО - актер, режисер
Добрила ПУЦКОВА - актерка
Благоја РИСТЕСКИ - ПЛАТНАР - драмски автор
Љутви СЕЈФУЛА - актер
Марија СКАЛОВСКА-МИРЧОВ - сопран
Димитар СТАНКОСКИ - режисер
Ненад СТОЈАНОВСКИ - актер
Кирил ЌОРТОШЕВ - актер
Димитар ЌОСТАРОВ - актер, режисер, педагог
Илија ЏУВАЛЕКОВСКИ - актер и педагог
Фазли ШАЌИРИ - актер
Шерафетин НЕБИ - актер, режисер, драмски автор
Кирил РИСТОСКИ - актер и педагог

______________________________________________________

Асије ЖУТА - актерка

Асије Жута
(1962, с. Велешта, Струга - 14 мај 2003, Тетово)

Актерката Асије Жута Абази  две децении беше член на ансамблот на Албанската драма при Театарот на народностите во Скопје. Одигра ликови кои се класифицираат како мали и епизодни,.но без кои речиси и да нема театарска претстава. Особено умееше да се даде себеси на ликовите во претставите за деца што со одделно внимание се поставуваат на репертоарот на Албанската драма. Нејзината актерска моќ за создавање и владеење со ликот во детската претстава, ја однеси и во друг медиум: беше водител на повеќе детски тв емисии на албански јазик, а учествуваше и во реализацијата на тв серии за деца. Од ликовите во тие претстави, публиката со задоволство го гледаше нејзиниот Џо Харпер во „Том Соер“, главниот лик на Љуље во „Љуље шега“, ликовите во „Кекец и Мојца“, во „Сестрите со црвена панелка“. Реализираните ликови се одликуваат со пластика во играта, а ја имаше и моќта.точно да се вгради во ликовите кои се дел од колективниот  сценски  израз. Таков и беше ликот на Тебанка во „Антигона“, потоа во „Бовча“ во „Гоф“ или во „Кралот Едип“.