ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


  Театри во Република Македонија: репертоар
 

Wonderland Theatre - репертоар

 

Албански театар - Скопје

 

Буден театар

 

Градски театар - Охрид

 

Градски театар - Скопје

 

Детски театар „Петар Стојковски Бабец“ - Битола

 

Детски театарски центар

 

Драмска продукција на Универзална сала

 

Драмски театар - Скопје

 

Мал драмски театар - Битола

 

МКЦ

 

МНТ - Драма

 

МОБ - Балет

 

МОБ - Опера

 

Народен театар „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“ - Велес

 

Народен театар - Битола

 

Народен театар - Куманово

 

Народен театар - Штип

 

Народен театар „Антон Панов“ - Струмица

 

Народен театар „Војдан Чернодрински“ - Прилеп

 

Српска сцена Нушиќ

 

Театар „Комедија“

 

Театар за деца и младинци

 

Театар Тетово

 

Театра

 

Турски театар - Скопје