ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови

Почетна страница

© Институт за театрологија. 2004

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст ]


Проекти :: Реализирани

Театарот на македонската почва – енциклопедија, ЦД-ром (2002)

Врз основа на повеќегодишни истражувања и на систематизираните податоци кои се чуваат во МАКЕДОНСКАТА ТЕАТРОЛОШКА ДАТА-БАЗА, соработниците на Институтот во 2002 година ја објавија и првата дигитална енциклопедија подготвена и публикувана во Македонија, воедно и единствена дигитална театарска енциклопедија на Балканот.

Оваа енциклопедија содржи повеќе од 3.500 страници текст, организиран во околу 6.000 единици (3.642 театарски претстави, 1.530 претстави прикажани на 5 најрелевантни македонски театарски фестивали, 680 биографии на актери, режисери, драмски автори, оперски и балетски солисти, сценографи, костимографи, критичари...).

Во енциклопедијата се имплементирани повеќе од 2.500 фотографии, 30 минути видео записи, повеќе од 30 минути аудио записи, како и 3Д-моделната реконструкција на античкиот театар во Хераклеа, Линкестис.

Високо оценет и вреднуван, овој капитален проект ја доби и наградата „Гоце Делчев“ за 2003 година, највисоката награда за научни достигнувања во Македонија.