ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови

Почетна страница

© Институт за театрологија. 2004

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст ]


  КОНТАКТ

ИНСТИТУТ ЗА ТЕАТРОЛОГИЈА

Адреса:
ул. Руѓер Бошковиќ, ББ.
1000 Скопје

Телефон: ++389/2 3094.970
Факс: ++389/2 3094.969

e-mail: contact@mactheatre.edu.mk
webmaster@mactheatre.edu.mk