ФДУ
   Институт за театрологија
 Проекти
 Контакт
 Линкови© Институт за театрологија, 2004.

[ фестивали | time-line | личности ] [ театролошки изданија | театар-текст мак-драма ]


  Личности: годишнини

Настојуваме да ги евидентираме и, се разбира, да им ги честитаме јубилејните родендени на неколкумина македонски театарски доајени, коишто во текот на 2004 година полнат шеесет, седумдесет или повеќе години.


      Македонски автори: Годишнини